วิดีโอที่น่าตกใจของไดรเวอร์ในซ่อม.

อันตรายจากการขับรถเร็วเกินไปในงานถนน, ดูวิดีโอ ที่นี่.

Comments are closed.