Domov

Vitajte na prvej Choice Driving School, kde budeme štruktúrovať školné, aby vyhovoval vašim individuálnym požiadavkám.

Dozvedieť sa svojím vlastným tempom v príjemnom prostredí s platovej triedy 5 Odbor dopravy Schválené autoškoly.

Ponúkame výber z mužských alebo ženských inštruktorov pokrývajúce Bicester a okolí.

Na prvý škole Choice Driving naša metóda výučby zahŕňa vysvetlenie, demonštrácie a praxe.

Nemyslíme si, že v hádzanie ľudí v na “Deep End” ani nebudeme kričať, hnevať ani vám vypnúť, ak urobíte chybu.

Ak urobíte chybu, či už budete potrebovať viac praxe alebo tému vysvetliť iným spôsobom, ktoré vám pomôžu pochopiť a zlepšiť.

Takže sa však chcete naučiť, buď hodinových lekcií, intenzívny alebo semi-intenzívny kurz potom kontaktujte nás na 01869 249813 alebo 01869 354632 alebo môžete použiť naše kontaktujte nás strana.

1st Choice Driving School cars